Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Ремонт и поддръжка на общински пътища в Община Твърдица
Описание: Ремонт и поддръжка на общински пътища в Община Твърдица
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006000012017-10-02 17:06:30обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-10-02 17:06:37
000012017006000022017-10-02 17:06:30ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-10-02 17:06:38
000012017006000032017-10-02 17:06:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-10-02 17:06:38
000012017006000042017-10-02 17:06:30документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-10-02 17:06:39
000012017006000052017-10-19 09:11:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-10-19 09:11:53
000012017006000062017-10-24 11:57:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-10-24 11:57:19