Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2017-2018 г. - Община Твърдица”
Описание: „Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2017-2018 г. - Община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017006100012017-10-05 16:10:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-10-05 16:11:21
000012017006100022017-10-05 16:10:34ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2017-10-05 16:11:22
000012017006100032017-10-05 16:10:34документация за участие в процедуритеДокументация за участие2017-10-05 16:11:22
000012017006100042017-10-13 09:01:58ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-10-13 09:03:38
000012017006100052017-10-20 16:31:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-10-20 16:31:28
000012017006100062017-11-08 10:05:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2017-11-08 10:05:44