Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Предоставяне на консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Описание: “Предоставяне на консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006400012018-03-21 10:33:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-03-21 10:33:44
000012018006400022018-03-21 10:33:17ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-03-21 10:33:44
000012018006400032018-03-21 10:33:17документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-03-21 10:33:45
000012018006400042018-04-25 10:58:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-04-25 10:58:49
000012018006400062018-05-02 13:30:51договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор 37 с приложения към него2018-05-02 13:30:58