Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Описание: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006200012018-03-23 10:59:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-03-23 10:59:52
000012018006200022018-03-23 10:59:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-03-23 10:59:52
000012018006200032018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-03-23 10:59:53
000012018006200042018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 12018-03-23 10:59:53
000012018006200052018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 22018-03-23 10:59:54
000012018006200062018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 32018-03-23 10:59:55
000012018006200072018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 42018-03-23 10:59:56
000012018006200082018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 52018-03-23 10:59:57
000012018006200092018-03-23 10:59:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 62018-03-23 10:59:57
000012018006200102018-04-16 10:01:34ДРУГОУведомление за спиране на процедуратаУведомление за спиране на процедурата2018-04-16 10:30:23
000012018006200112018-05-17 13:05:55ДРУГОРешение за одобряване на изменениеРешение за одобряване на изменение2018-05-17 13:06:01
000012018006200122018-05-25 19:42:07ДРУГОУведомление за спиране на процедуратаУведомление за спиране на процедурата2018-05-25 19:42:13
000012018006200132018-07-26 16:19:24ДРУГОрешение за одобряване на обявлениерешение за одобряване на обявление2018-07-26 16:19:31
000012018006200142018-08-16 13:05:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-08-16 13:05:15
000012018006200152018-08-27 15:20:29ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2018-08-27 15:20:36
000012018006200162018-09-03 09:12:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22018-09-03 09:12:19
000012018006200172018-09-03 09:12:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32018-09-03 09:12:24
000012018006200182018-09-03 09:21:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад по чл.60 от ППЗОП2018-09-03 09:22:03
000012018006200192018-09-03 09:21:55решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2018-09-03 09:22:08
000012018006200202018-11-21 16:33:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2018-11-21 16:33:28
000012018006200212018-11-22 08:57:33ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-11-22 08:57:40
000012018006200232018-11-27 16:37:07ДРУГОПриложение към договораПриложение към договора2018-11-27 16:37:14
000012018006200242018-11-27 16:37:07ДРУГОПриложение към договораПриложение към договора2018-11-27 16:37:20
000012018006200252018-11-27 16:37:07ДРУГОПриложение към договораПриложение към договора2018-11-27 16:37:26