Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Осъществяване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Описание: „Осъществяване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Твърдица“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006300012018-03-21 10:56:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-03-21 10:57:12
000012018006300022018-03-21 10:56:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-03-21 10:57:13
000012018006300032018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-03-21 10:57:13
000012018006300042018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 12018-03-21 10:57:14
000012018006300052018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 22018-03-21 10:57:15
000012018006300062018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 32018-03-21 10:57:16
000012018006300072018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 42018-03-21 10:57:17
000012018006300082018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 52018-03-21 10:57:17
000012018006300092018-03-21 10:56:45документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект 62018-03-21 10:57:18
000012018006300102018-04-10 16:43:48ДРУГОУведомление за спиране на процедуратаУведомление за спиране на процедурата2018-04-10 16:43:54
000012018006300122018-05-03 13:20:51ДРУГОрешение за одобряване на обявление или допълнителна информациярешение за одобряване на обявление или допълнителна информация2018-05-03 13:20:57
000012018006300122018-05-23 13:45:28ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-05-23 13:45:33
000012018006300132018-06-04 08:21:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-06-04 08:21:59
000012018006300142018-06-04 08:21:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22018-06-04 08:22:04
000012018006300152018-06-04 08:21:52ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител2018-06-04 08:22:10
000012018006300162018-07-16 14:06:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2018-07-16 14:06:23
000012018006300172018-07-16 14:06:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение към договора2018-07-16 14:06:31
000012018006300182018-07-20 10:36:51ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-07-20 10:36:57