Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции”
Описание: „Услуги на туроператори и на туристически агенции, във връзка с провеждане на събития с три обособени позиции”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006500012018-04-19 09:06:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-04-19 09:07:49
000012018006500022018-04-19 09:06:42ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-04-19 09:07:49
000012018006500032018-04-19 09:06:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-04-19 09:07:50
000012018006500042018-04-19 15:58:30ДРУГОУведомлениеУведомление2018-04-19 15:58:36
000012018006500052018-04-19 15:58:30ДРУГОЕЕДОПЕЕДОП2018-04-19 15:58:41
000012018006500062018-04-24 13:09:43ДРУГОУведомление до заинтересованите кандидатиУведомление до заинтересованите кандидати2018-04-24 13:09:48
000012018006500072018-04-27 10:31:50ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срокИнформация за удължаване на първоначалния срок2018-04-27 10:31:50
000012018006500082018-05-04 14:47:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-05-04 14:47:30
000012018006500092018-05-09 13:25:50договор с приложения (процедури с ниска стойност)Сключен договор2018-05-09 13:25:56
000012018006500102018-05-09 13:25:50договор с приложения (процедури с ниска стойност)Сключен договор2018-05-09 13:26:02
000012018006500112018-05-09 15:15:05договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение към договорите2018-05-09 15:15:11
000012018006500122018-05-09 15:15:05договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложение към договорите2018-05-09 15:15:16