Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”
Описание: “Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006600012018-07-26 09:52:00обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-07-26 09:53:30
000012018006600022018-07-26 09:52:00ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-07-26 09:53:30
000012018006600032018-07-26 09:52:00документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-07-26 09:53:31
000012018006600052018-07-30 16:02:40съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение2018-07-30 16:02:48