Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”
Описание: “Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006700012018-07-31 11:07:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-07-31 11:09:17
000012018006700022018-07-31 11:07:53ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-07-31 11:09:17
000012018006700032018-07-31 11:07:53документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-07-31 11:09:18
000012018006700042018-07-31 11:07:53документация за участие в процедуритетехнически проект2018-07-31 11:09:18
000012018006700052018-08-16 08:20:20ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срокИнформация за удължаване на първоначалния срок2018-08-16 08:20:26
000012018006700062018-08-28 08:52:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-08-28 08:52:22
000012018006700072018-08-30 10:53:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-08-30 10:53:26