Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2018-2019 г. – Община Твърдица”
Описание: „Снегопочистване и поддържане на общинска пътна мрежа през експлоатационен зимен сезон 2018-2019 г. – Община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006800012018-09-18 11:26:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-09-18 11:27:23
000012018006800022018-09-18 11:26:28ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-09-18 11:27:24
000012018006800032018-09-18 11:26:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-09-18 11:27:24
000012018006800042018-09-26 08:43:00ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срокИнформация за удължаване на първоначалния срок2018-09-26 08:43:06
000012018006800052018-10-02 10:29:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2018-10-02 10:29:17
000012018006800062018-10-11 09:50:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2018-10-11 09:50:50