Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица, в изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Сборище, община Твърдица"
Описание: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица, в изпълнение на проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Сборище, община Твърдица"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006900012018-09-27 13:27:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-09-27 13:29:59
000012018006900022018-09-27 13:27:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2018-09-27 13:30:00
000012018006900032018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеДокументация за участие2018-09-27 13:30:00
000012018006900042018-10-05 14:55:13документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-10-05 14:55:13
000012018006900052018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:02
000012018006900062018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:02
000012018006900072018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:03
000012018006900092018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:05
000012018006900102018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:06
000012018006900112018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:06
000012018006900122018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:07
000012018006900132018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:08
000012018006900142018-09-27 13:27:12документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-09-27 13:30:08
000012018006900152018-10-05 15:18:40документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2018-10-05 15:18:49
000012018006900162018-11-02 14:58:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12018-11-02 14:58:22
000012018006900172018-12-04 09:27:28ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2018-12-04 09:28:00
000012018006900182018-12-12 13:24:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22018-12-12 13:24:58
000012018006900192018-12-12 13:25:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32018-12-12 13:25:36
000012018006900202018-12-12 13:28:28ДРУГОРешение определяне на изпълнителРешение определяне на изпълнител2018-12-12 13:28:35
000012018006900212019-02-14 16:42:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2019-02-14 16:42:36
000012018006900222019-02-14 16:42:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договора2019-02-14 16:42:43
000012018006900232019-02-15 10:20:30ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-02-15 10:20:36