Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на Община Твърдица.
Описание: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на Община Твърдица.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018007100012018-12-21 09:24:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-12-21 09:25:14