Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на Община Твърдица.
Описание: Доставка на горива за нуждите на автомобилния парк и доставка на гориво за отопление - газьол за ПКЦ за нуждите на Община Твърдица.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018007100012018-12-21 09:24:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2018-12-21 09:25:14
000012018007100022019-01-31 10:24:21ДРУГООбявление възложена поръчкаОбявление възложена поръчка2019-01-31 10:24:29
000012018007100032019-01-31 10:24:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2019-01-31 10:24:35
000012018007100042019-01-31 10:24:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2019-01-31 10:24:41