Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица“
Описание: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007300012019-02-21 08:32:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-02-21 14:02:02
000012019007300022019-02-21 08:32:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-02-21 14:02:03
000012019007300032019-02-21 08:32:29документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-02-21 14:02:03
000012019007300042019-04-11 14:36:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-04-11 14:36:20
000012019007300052019-04-22 14:27:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-04-22 14:27:54
000012019007300062019-05-03 11:42:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22019-05-03 11:42:19
000012019007300072019-05-03 11:42:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32019-05-03 11:42:25
000012019007300082019-05-03 11:42:11решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2019-05-03 11:42:31
000012019007300092019-06-11 10:41:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2019-06-11 10:44:01
000012019007300112019-06-11 10:48:51ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-06-11 10:48:58