Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи”
Описание: „Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007500012019-03-22 14:59:41обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-03-22 15:01:01
000012019007500022019-03-22 14:59:41ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-03-22 15:01:02
000012019007500032019-03-22 14:59:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-03-22 15:01:03
000012019007500042019-03-26 15:14:53документация за участие в процедуритеЕЕДОП2019-03-26 15:15:07
000012019007500052019-04-09 08:25:33ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срокИнформация за удължаване на първоначалния срок2019-04-09 08:25:41
000012019007500062019-04-25 14:45:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-04-25 14:45:50
000012019007500072019-05-08 13:55:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 532019-05-08 13:55:21