Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Описание: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007600012019-04-16 16:46:56обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-04-16 16:55:54
000012019007600022019-04-16 16:46:56ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-04-16 16:55:55
000012019007600032019-04-16 16:46:56документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-04-16 16:55:56
000012019007600042019-05-08 08:34:51ДРУГОИнформация за удължаване срока за получаване на офертиИнформация за удължаване срока за получаване на оферти2019-05-08 08:34:57
000012019007600052019-05-17 15:27:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-05-17 15:27:54
000012019007600062019-05-21 16:17:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 562019-05-21 16:18:00
000012019007600072019-05-21 16:17:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 12019-05-21 16:18:05
000012019007600082019-05-21 16:17:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 22019-05-21 16:18:11
000012019007600092019-05-21 16:17:53договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение 32019-05-21 16:18:16