Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по шест обособени позиции: Позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия” Позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба” Позиция № 3: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” Позиция № 4: „Консервирани хранителни продукти” Позиция № 5: „Напитки” Позиция № 6: „Шоколадови, захарни изделия и други”
Описание: „Доставка на хранителни продукти за заведенията за социални услуги на територията на Община Твърдица по шест обособени позиции: Позиция № 1: „Хляб и хлебни изделия” Позиция № 2: “Месо, месни продукти и риба” Позиция № 3: „Мляко и млечни продукти, яйца и яйчни продукти” Позиция № 4: „Консервирани хранителни продукти” Позиция № 5: „Напитки” Позиция № 6: „Шоколадови, захарни изделия и други”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007600012019-06-10 11:24:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-06-10 11:24:59
000012019007600022019-06-10 11:24:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-06-10 11:25:00
000012019007600032019-06-10 11:24:12документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-06-10 11:25:00
000012019007600042019-06-14 10:25:12ДРУГОРешение за одобряване на обявлениеРешение за одобряване на обявление2019-06-14 10:25:18
000012019007600052019-07-19 11:29:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12019-07-19 11:29:51
000012019007600072019-07-23 11:41:00ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-07-23 11:41:07
000012019007600072019-07-31 09:02:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22019-07-31 09:02:28
000012019007600082019-07-31 09:02:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32019-07-31 09:02:34
000012019007600092019-07-31 09:02:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД2019-07-31 09:02:40
000012019007600102019-07-31 09:02:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ2019-07-31 09:02:46
000012019007600112019-09-17 09:25:43ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-09-17 09:25:52
000012019007600132019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 712019-09-17 09:26:08
000012019007600142019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 722019-09-17 09:26:15
000012019007600152019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 732019-09-17 09:26:22
000012019007600162019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 742019-09-17 09:26:28
000012019007600172019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 752019-09-17 09:26:37
000012019007600182019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 762019-09-17 09:26:45
000012019007600192019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение - Техническа спецификация2019-09-17 09:26:52
000012019007600202019-09-17 09:25:43договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение - Техническо и ценово предложение2019-09-17 09:27:00