Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: "Ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица"
Описание: "Ремонт на сградата на Средно общообразователно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица", финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008100012019-08-29 13:31:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-08-29 13:32:21
000012019008100022019-08-29 13:31:55решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-08-29 13:32:22
000012019008100032019-08-29 13:31:55документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-08-29 13:32:22
000012019008100042019-09-04 16:40:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 16:40:57
000012019008100052019-09-04 16:40:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 16:41:07
000012019008100062019-09-04 16:40:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 16:41:16
000012019008100072019-09-04 16:40:47ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение2019-09-04 16:41:21
000012019008100082019-09-09 09:45:48разясненията по документациите за участиеОтговор на въпрос2019-09-09 09:45:55
000012019008100092019-09-16 15:32:00разясненията по документациите за участиеОтговор на въпрос2019-09-16 15:32:13
000012019008100102019-09-17 11:29:10разясненията по документациите за участиеОтговор на запитване2019-09-17 11:29:18
000012019008100112019-10-15 16:48:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-10-15 16:48:45
000012019008100122019-11-15 09:12:16ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-11-15 09:12:22
000012019008100132019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22019-11-28 11:37:43
000012019008100142019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32019-11-28 11:37:48
000012019008100152019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42019-11-28 11:37:53
000012019008100162019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 52019-11-28 11:37:59
000012019008100172019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 62019-11-28 11:38:05
000012019008100182019-11-28 11:37:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен протокол2019-11-28 11:38:11
000012019008100192019-11-28 11:37:37решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2019-11-28 11:38:17
000012019008100202020-01-20 14:17:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-01-20 14:18:20
000012019008100212020-01-21 11:55:37ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-01-21 11:55:51