Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Осъществяване на строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица"
Описание: Осъществяване на строителен надзор на обект "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008200012019-09-04 11:30:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-09-04 11:31:19
000012019008200022019-09-04 11:30:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2019-09-04 11:31:19
000012019008200032019-09-04 11:30:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 11:31:19
000012019008200042019-09-04 11:30:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 11:31:20
000012019008200052019-09-04 11:30:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 11:31:21
000012019008200062019-09-04 11:30:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-04 11:31:22
000012019008200072019-10-18 13:38:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12019-10-18 13:38:25
000012019008200082019-12-17 13:14:51ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-12-17 13:14:57
000012019008200092020-01-06 16:21:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22020-01-06 16:21:15
000012019008200102020-01-06 16:21:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32020-01-06 16:21:22
000012019008200112020-01-06 16:21:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 42020-01-06 16:21:27
000012019008200122020-01-06 16:21:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 52020-01-06 16:21:33
000012019008200132020-01-06 16:21:08протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен протокол2020-01-06 16:21:38
000012019008200142020-01-06 16:21:08решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ2020-01-06 16:21:44
000012019008200152020-02-24 10:44:30договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2020-02-24 10:44:40
000012019008200162020-02-24 13:11:41ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-02-24 13:11:47