Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2019-2020 г. В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”
Описание: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2019-2020 г. В ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008400012019-09-18 16:34:57обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-09-18 16:35:34
000012019008400022019-09-18 16:34:57ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-09-18 16:35:34
000012019008400032019-09-18 16:34:57документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-18 16:35:35
000012019008400042019-10-01 08:22:07ДРУГОИнформация за удължаване на срокаИнформация за удължаване на срока2019-10-01 08:22:15
000012019008400052019-10-09 11:41:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-10-09 11:41:37
000012019008400062019-10-09 13:18:31договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор2019-10-09 13:18:37