Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”
Описание: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 0.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008500012019-09-20 13:41:48обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-09-20 13:42:20
000012019008500022019-09-20 13:41:48ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2019-09-20 13:42:20
000012019008500032019-09-20 13:41:48документация за участие в процедуритеДокументация за участие2019-09-20 13:42:21
000012019008500042019-10-10 08:11:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-10-10 08:11:28
000012019008500052019-11-08 13:49:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Сключен договор2019-11-08 13:49:41
000012019008500062019-11-08 13:49:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Приложения към Договора2019-11-08 13:49:47
000012019008500072019-11-08 13:49:34договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор за подизпълнение2019-11-08 13:49:53