Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: Изпълнение на СМР за изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Твърдица
Описание: Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от община Твърдица чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 540664.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000100032014-10-08 16:53:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2014-10-09 10:14:43
000012014000100042014-10-08 16:53:02решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2014-10-09 10:14:43
000012014000100082014-10-09 08:36:08документация за участие в процедуритеДокументация за обществена поръчка - КСС2014-10-09 10:14:44
000012014000100092014-10-09 08:36:08документация за участие в процедуритеДокументация за обществена поръчка - Договор2014-10-09 10:14:44
000012014000100052014-10-09 10:14:01документация за участие в процедуритеДокументация за обществена поръчка2014-10-09 10:14:45
000012014000100062014-10-09 10:14:01документация за участие в процедуритеДокументация за обществена поръчка - Проект2014-10-09 10:14:46
000012014000100072014-10-23 14:30:25разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията2014-10-23 14:30:55
000012014000100082015-01-29 16:01:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-01-29 16:02:17
000012014000100092015-03-10 16:56:59ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2015-03-10 16:57:12
000012014000100102015-03-10 17:04:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-03-10 17:04:24
000012014000100112015-03-16 11:46:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32015-03-16 11:46:54
000012014000100122015-03-16 11:46:28решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2015-03-16 11:46:58
000012014000100132015-04-17 15:12:24ДРУГОСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участиеСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участие2015-04-17 15:13:08
000012014000100142015-04-21 16:32:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-04-21 16:33:37
000012014000100152015-04-21 16:32:48ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-04-21 16:33:46
000012014000100162015-10-19 10:44:07ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-10-19 10:45:19
000012014000100172015-11-25 11:15:33ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-11-25 11:16:01
000012014000100182015-11-25 15:08:57ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2015-11-25 15:10:36
000012014000100192015-12-17 16:15:33ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-12-17 16:15:39