Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2014-2015 г. – община Твърдица”
Описание: Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2014-2015 г. – община Твърдица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200012014-10-09 16:08:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти2014-10-09 16:08:51
000012014000200022014-10-13 16:17:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2014-10-13 16:56:18
000012014000200032014-12-17 11:08:33ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2014-12-17 11:10:34
000012014000200042015-02-19 15:07:23ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-02-19 15:07:45
000012014000200052015-04-16 09:58:24ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-04-16 09:58:54
000012014000200062015-05-15 14:36:02ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-05-15 14:37:07