Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: „Изграждане на подпорни стени в община Твърдица както следва: Обособена позиция 1: Инженеринг на подпорна стена на ул. „Блягорница” в гр. Твърдица Обособена позиция 2: Изграждане на подпорна стена на ул. „Ген. Заимов”, с. Бяла паланка”
Описание: „Изграждане на подпорни стени в община Твърдица както следва: Обособена позиция 1: Инженеринг на подпорна стена на ул. „Блягорница” в гр. Твърдица Обособена позиция 2: Изграждане на подпорна стена на ул. „Ген. Заимов”, с. Бяла паланка”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 183160.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000300012014-10-15 13:51:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублична покана2014-10-15 13:53:39
000012014000300022014-10-15 13:51:36документация за участие в процедуритеДокументация за участие2014-10-15 13:53:40
000012014000300032014-10-27 10:13:46ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертите2014-10-27 10:14:08
000012014000300042014-10-29 16:07:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти2014-10-29 16:08:24
000012014000300052014-11-05 15:28:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по позиция № 12014-11-05 15:31:12
000012014000300062014-11-05 15:28:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по позиция № 22014-11-05 15:31:17
000012014000300072015-01-30 11:43:59ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-01-30 11:46:21
000012014000300082015-01-30 11:44:21ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-01-30 11:46:25
000012014000300092015-05-15 14:40:38ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-05-15 14:41:10
000012014000300102015-07-20 09:29:31ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2015-07-20 09:31:04