Община Твърдица

Възложител: Община Твърдица
Име: “ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”
Описание: "ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА", в т.ч.: 1. Изготвяне на предварителен проект на ОУП; 2. Изготвяне на окончателен проект на ОУП; 3. Изготвяне на Екологична оценка и Оценка за съвместимостта по чл. 31 от ЗБР.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 90000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000400012014-10-17 16:26:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за ОП2014-10-17 16:28:59
000012014000400022014-10-17 16:26:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за ОП2014-10-17 16:28:59
000012014000400032014-10-17 16:26:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие в ОП2014-10-17 16:28:59
000012014000400042014-11-11 15:27:46разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2014-11-11 15:28:37
000012014000400052015-01-24 11:54:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-01-24 11:55:40
000012014000400062015-02-16 14:47:47ДРУГОСъобщение относно отварянето на офертитеСъобщение относно отварянето на офертите2015-02-16 14:48:33
000012014000400072015-02-17 09:45:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2015-02-17 09:46:08
000012014000400082015-02-24 10:54:55протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2015-02-24 10:59:32
000012014000400092015-02-24 10:54:55решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за класиране на участниците и избор на изпълнител2015-02-24 10:59:36
000012014000400102015-04-02 15:02:51ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-04-02 15:03:54
000012014000400112015-04-02 15:33:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхСключен договор2015-04-02 15:33:42
000012014000400122015-04-06 09:05:36ДРУГОСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участиеСправка на датите на освобождаване на гаранциите за участие2015-04-06 09:05:50
000012014000400132015-12-23 10:41:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхАнекс №1 към договор с рег.№ Дог. - 27/01.04.2015 г.2015-12-23 10:42:28
000012014000400142018-04-18 10:03:33ДРУГОИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчкиИнформация за плащанията по договори, на основание чл. 22б, ал.2, т. 14 от Закона за обществените поръчки2018-04-18 10:03:39