ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Име: Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на гр. Ловеч
Описание: Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на гр. Ловеч
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 37500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000400012018-05-02 14:39:26документация за участие в процедуритеВ публикуваният архив се съдържа цялата документация по обявената обществена поръчка с предмет - Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Лисец, община Ловеч, и местността „Кръстопът“ в землището на гр. Ловеч2018-05-02 14:46:36
000012018000400022018-05-02 14:44:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2018-05-02 14:46:36
000012018000500032018-06-15 13:15:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-07-67/17.05.2018 г. на Областен управител на област Ловеч за разглеждане и оценка на получените оферти2018-06-15 13:15:34