ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Възложител: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Име: Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/
Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи за следния обект: Реконструкция на 2 етапа от „Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/“, както следва: • I етап на реконструкцията: От въздушно преминаване над р. Вит до РШ с. Златна Панега, Брестница, L=1430 м; • II етап на реконструкцията: От РШ с. Златна Панега, с. Брестница до РШ с. Български извор, Галата, L=1750 м. • Реконструкция на 2 бр. разпределителни шахти - 1 бр. I етап, 1 бр. II етап.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 499717.34 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019000800012019-10-30 11:28:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчка2019-10-30 12:32:31
000012019000800022019-10-30 11:28:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаПублично състезание за сключване на договор за изпълнение на строително-монтажни работи съгласно стойностните прагове на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет „Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/“2019-10-30 12:32:31
000012019000800032019-10-30 12:27:43документация за участие в процедуритедокументация за участие в обществена поръчка с предмет: Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/2019-10-30 12:32:32
000012019000800052019-11-18 16:54:34разяснения по условията на процедуратаразяснения по условията на обществената поръчка 2019-11-18 16:54:41
000012019000800052020-02-11 16:27:22ДРУГОНа 14.02.2020 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, зала 101, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците.обява 2020-02-11 16:27:26
000012019000800062020-03-02 10:34:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от 03.12.2019 г.2020-03-02 10:34:46
000012019000800072020-03-02 10:41:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22020-03-02 10:41:39
000012019000800082020-03-02 10:43:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхпротокол 32020-03-02 10:43:10
000012019000800092020-03-02 10:44:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад на комисията2020-03-02 10:44:05
000012019000800102020-03-02 11:07:33решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за възлагане на обществена поръчка2020-03-02 11:07:38
000012019000800112020-06-22 13:39:51договор с приложения (процедури с ниска стойност)договор № 25 от 28.05.2020 г.2020-06-22 13:39:57