Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“
Описание: „Консултантска услуга по управление и отчитане на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1217 /I-8, Поповица – Бяла река/ Първомай, кв. Дебър – Брягово – Искра - / PDV 3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица – Бяла река) до с. Брягово“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 52848.78 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008500012019-01-25 10:57:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2019-01-25 10:59:46
000012019008500022019-01-25 10:57:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2019-01-25 10:59:47
000012019008500032019-01-25 10:57:46документация за участие в процедуритедокументация2019-01-25 10:59:47
000012019008500042019-01-25 10:57:46документация за участие в процедуритетехническа спецификация2019-01-25 10:59:48
000012019008500052019-01-25 10:57:46документация за участие в процедуритепроект на договор2019-01-25 10:59:48
000012019008500062019-01-25 10:57:46документация за участие в процедуритеобразци2019-01-25 10:59:49
000012019008500072019-01-25 10:57:46документация за участие в процедуритеобразец еЕЕДОП2019-01-25 10:59:49
000012019008500082019-03-11 13:43:16ДРУГОсъобщениесъобщение за отваряне ценови предложния2019-03-11 13:43:21
000012019008500092019-03-26 09:48:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 на комисията2019-03-26 09:49:28
000012019008500102019-03-26 09:48:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 на комисията2019-03-26 09:49:34
000012019008500112019-03-26 09:48:58решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПрешение за избран изпълнител2019-03-26 09:49:42
000012019008500122019-04-16 16:09:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхдоговор с приложения2019-04-16 16:10:26
000012019008500132019-04-16 16:33:42ДРУГОобявление за възложена поръчкаобявление за възложена поръчка2019-04-16 16:34:33