Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив, в 4 обособени позиции / 4 лота.
Описание: Предметът на процедурата е: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив, в 4 обособени позиции / 4 лота, както следва: • Обособена позиция № 1 / ЛОТ № 1 – ул."Първа"; ул."Втора"; ул."Трета"; ул."Четвърта" и ул."Деветнадесета"; • Обособена позиция № 2 /ЛОТ № 2 –ул."Пета"; ул."Шеста"; ул."Десета"; ул."Двадесета" и ул."Двадесет и първа"; • Обособена позиция № 3 /ЛОТ № 3 – ул."Трета - север"; ул."Двадесет и шеста"; ул."Двадесет и девета"; ул."Тридесета" и пресичане дере; • Обособена позиция № 4 / ЛОТ № 4 – ул."Петдесет и шеста"; ул."Петдесет и седма" и ул."Петдесет и втора" .
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 2353667.78 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009200012019-02-27 14:05:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение РД-21-5/27.02.2019г. за откриване на процедура 2019-02-27 14:33:07
000012019009200022019-02-27 14:07:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за поръчка № РД-10-5/27.02.2019г. 2019-02-27 14:33:08
000012019009200032019-02-27 14:08:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие в обществена поръчка2019-02-27 14:33:09
000012019009200042019-02-27 14:13:27документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-02-27 14:33:09
000012019009200052019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:09
000012019009200062019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:10
000012019009200072019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:10
000012019009200082019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:11
000012019009200092019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:11
000012019009200102019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:12
000012019009200112019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:12
000012019009200122019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:13
000012019009200132019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:13
000012019009200142019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:13
000012019009200152019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:14
000012019009200162019-02-27 14:13:27документ2019-02-27 14:33:14
000012019009200172019-02-27 14:17:43документация за участие в процедуритеОбразци на документи2019-02-27 14:33:15
000012019009200182019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:15
000012019009200192019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:16
000012019009200202019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:16
000012019009200212019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:16
000012019009200222019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:17
000012019009200232019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:17
000012019009200242019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:18
000012019009200252019-02-27 14:17:43документ2019-02-27 14:33:18