Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име:
Описание: Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП
Тип: ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE
Стойност: лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
00001201900932019-03-28 16:17:43документОбобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП 2019-03-28 16:17:53