Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай”
Описание: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на Община Първомай”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69990.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019009400012019-05-31 10:43:02обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-05-31 10:57:50
000012019009400022019-05-31 10:44:35ДРУГОУказания за подготовка на офертитеУказания за подготовка на офертите2019-05-31 10:57:51
000012019009400032019-05-31 10:46:05ДРУГООбразци на документиОбразци на документи2019-05-31 10:57:52
000012019009400042019-05-31 10:46:05документ2019-05-31 10:57:52
000012019009400052019-05-31 10:49:58ДРУГОТехническа спецификация с изисквания за изпълнение на поръчкатаТехническа спецификация2019-05-31 10:57:53
000012019009400062019-05-31 10:52:46ДРУГОПроект на договор за възлагане на обществена поръчка за услугиПроект на договор за възлагане на обществена поръчка за услуги2019-05-31 10:57:53
000012019009900072019-05-31 11:13:35ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2019-05-31 11:13:49
000012019009900082019-06-12 15:52:29ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-12 15:55:05
000012019009900092019-06-13 11:38:58ДРУГОИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-13 11:39:46
000012019009900102019-06-13 15:50:35ДРУГОСъобщение за промяна на датата за отваряне на оферти за участие в обществената поръчкаСъобщение за промяна на датата за отваряне на оферти за участие в обществената поръчка2019-06-13 15:51:22
000012019009900112019-06-27 10:46:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2019-06-27 10:46:47
000012019009900122019-07-10 10:37:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възлагане на обществена поръчка2019-07-10 10:37:52