Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции
Описание: Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Доставка на месо и месни продукти и риба“ Обособена позиция ІІ: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови и плодови консерви и напитки“ Обособена позиция ІІІ: „Доставка на хляб и хлебни изделия“ Обособена позиция ІV: „Доставка на бакалски и пакетирани хранителни продукти и подправки“ Обособена позиция V: „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1301369.19 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019010400012019-07-26 10:46:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № РД-21-10 от 24.07.2019 г. за откриване на процедура2019-07-26 11:11:28
000012019010400022019-07-26 10:48:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2019-07-26 11:11:29
000012019010400032019-07-26 10:49:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие в обществена поръчка2019-07-26 11:11:29
000012019010400042019-07-26 10:52:00документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - Техническа спецификация2019-07-26 11:11:29
000012019010400052019-07-26 10:53:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:30
000012019010400062019-07-26 10:54:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:30
000012019010400072019-07-26 10:55:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:31
000012019010400082019-07-26 10:57:06документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:31
000012019010400092019-07-26 10:58:28документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:32
000012019010400102019-07-26 10:59:35документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:32
000012019010400112019-07-26 11:00:33документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:33
000012019010400122019-07-26 11:01:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:33
000012019010400132019-07-26 11:02:45документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:34
000012019010400142019-07-26 11:03:44документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:34
000012019010400152019-07-26 11:04:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:35
000012019010400162019-07-26 11:05:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:35
000012019010400172019-07-26 11:06:38документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата - образци на документи2019-07-26 11:11:35
000012019010400182019-08-05 12:00:24ДРУГОРешение № РД-21-11/02.08.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация2019-08-05 12:02:06
000012019010400192019-09-26 14:11:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията, определена със Заповед № РД-15-521/10.09.2019 г. на Кмета на община Първомай2019-09-26 14:11:40
000012019010400202019-10-09 11:20:07ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2019-10-09 11:20:40
000012019010400212019-10-31 13:50:58протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията2019-10-31 13:59:11
000012019010400222019-10-31 13:52:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 3 от работата на комисията2019-10-31 13:59:17
000012019010400232019-10-31 13:53:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад на комисията2019-10-31 13:59:25
000012019010400242019-10-31 13:58:26решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение № РД-21-13/31.10.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка2019-10-31 13:59:29
000012019010400272019-11-15 09:15:43ДРУГООбявление за възложена поръчка по обособена позиция № 4Обявление за възложена поръчка2019-11-15 09:17:37