Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: “Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай”
Описание: “Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Първомай”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020011900012020-06-09 13:12:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява №РД-10-23 от 09.06.2020г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 2020-06-09 13:23:26
000012020011900022020-06-09 13:14:21документация за участие в процедуритеУказания за подготовка на офертите 2020-06-09 13:23:27
000012020011900032020-06-09 13:15:41документация за участие в процедуритеОбразци на документи 2020-06-09 13:23:27
000012020011900042020-06-09 13:18:53документация за участие в процедуритеПроект на договор 2020-06-09 13:23:27
000012020011900052020-06-09 13:19:42документация за участие в процедуритеОбразци на документи2020-06-09 13:23:28
000012020011900062020-06-09 13:20:56документация за участие в процедуритеТехническо задание 2020-06-09 13:23:28
000012020011900072020-06-09 13:39:13ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП2020-06-09 13:40:58
000012020012000082020-06-30 15:09:29ДРУГОСъобщение до заинтересованите страни за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти съгласно ЗОПСъобщение до заинтересованите страни за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти съгласно ЗОП2020-06-30 15:16:25
000012020012000092020-06-30 15:11:24ДРУГОИнформация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти съгласно ЗОП Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти съгласно ЗОП 2020-06-30 15:16:30
000012020012500102020-07-21 16:06:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2020-07-21 16:07:56
000012020012500112020-08-10 13:39:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор №РД-13-173/05.08.2020г.2020-08-10 13:39:47