Профил на купувача на община Първомай

Възложител: Община Първомай
Име: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР” В УЧАСТЪКА ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. “ХАДЖИ ДИМИТЪР” ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. “ЛАЗАР МАДЖАРОВ”, ГР. ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Описание: Предмет на поръчката е : проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на уличен водопровод по ул. “Братя Миладинови-север” в участъка от кръстовището с ул. “Хаджи Димитър” до кръстовището с ул. “Лазар Маджаров”, гр. Първомай, община Първомай
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1750000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020012300012020-06-12 13:31:44документация за участие в процедуритедокументация2020-06-12 14:18:59
000012020012300022020-06-12 13:31:44документация за участие в процедуритетехническа спецификация2020-06-12 14:18:59
000012020012300032020-06-12 13:31:44документация за участие в процедуритеизвадка КРП2020-06-12 14:18:59
000012020012300042020-06-12 13:31:44документация за участие в процедуритеобразци2020-06-12 14:19:00
000012020012300052020-06-12 13:31:44документация за участие в процедуритеЕЕДОП2020-06-12 14:19:00
000012020012300062020-06-12 13:41:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление2020-06-12 14:19:00
000012020012300072020-06-12 14:17:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение2020-06-12 14:19:01
000012020012300082020-10-20 14:14:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-10-20 14:14:36
000012020012300092020-10-20 14:14:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2020-10-20 14:14:40