Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Доставка на 350 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 650 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година”
Описание: „Доставка на 350 куб.м. широколистна дървесина (букови или дъбови) и 650 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007100012019-05-27 13:59:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2019-05-27 14:00:33
000012019007100022019-05-27 13:59:34обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-05-27 14:00:34
000012019007100032019-05-27 13:59:34документация за участие в процедуритеУказания за участие и образци2019-05-27 14:00:34
000012019007100042019-05-27 13:59:34ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2019-05-27 14:00:35
000012019007100062019-06-10 17:29:27ДРУГОЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-10 17:29:37
000012019007100072019-06-10 17:29:27ДРУГОИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-10 17:29:42
000012019007100082019-06-19 09:12:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-06-19 09:12:49
000012019007100092019-06-19 09:12:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПЗаповед за прекратяване2019-06-19 09:12:55