Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча”
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Сатовча, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 54558.93 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007300012019-06-06 18:09:26обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2019-06-06 18:10:02
000012019007300022019-06-06 18:09:26обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-06-06 18:10:03
000012019007300032019-06-06 18:09:26документация за участие в процедуритеУказания за участие и образци2019-06-06 18:10:03
000012019007300042019-06-06 18:09:26ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2019-06-06 18:10:03
000012019007300052019-06-10 16:56:17разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснение2019-06-10 16:56:24
000012019007300062019-06-12 16:07:31разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснение2019-06-12 16:07:37
000012019007300072019-06-18 15:00:24ДРУГОЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-18 15:00:31
000012019007300082019-06-18 15:00:24ДРУГОИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-06-18 15:00:37
000012019007400092019-07-04 14:57:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-07-04 14:57:52
000012019007500102019-08-14 11:00:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-08-14 11:00:32