Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година
Описание: Доставка на 1000 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2019 – 2020 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007400012019-06-20 11:22:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2019-06-20 11:23:18
000012019007400022019-06-20 11:22:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-06-20 11:23:18
000012019007400032019-06-20 11:22:17документация за участие в процедуритеУказания за участие и образци2019-06-20 11:23:19
000012019007400042019-06-20 11:22:17ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2019-06-20 11:23:19
000012019007400062019-07-02 17:09:51ДРУГОИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-07-02 17:10:08
000012019007500072019-07-02 17:19:23ДРУГОЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-07-02 17:19:30
000012019007600082019-07-16 11:13:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-07-16 11:13:28
000012019007600092019-08-05 10:18:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-08-05 10:19:04