Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации по проект №BG05M9OP001-2.018-0016-C01 Социално – икономич. интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в общ.Сатовча, финансиран от ОПРЧР 2014-2020 със следните обособени позиции:ОП №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, ОП №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и ОП №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"
Описание: „Организиране и провеждане на информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по проект № BG05M9OP001-2.018-0016-C01 „Социално – икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 със следните обособени позиции:Обособена позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни кампании“, Обособена позиция №2:„Организиране и провеждане на обучения тренинги и психологически консултации“ и Обособена позиция №3: „Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 84469.40 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007500012019-07-04 16:23:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-07-04 16:24:42
000012019007500022019-07-04 16:23:53решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-07-04 16:24:42
000012019007500032019-07-04 16:23:53документация за участие в процедуритеПокани2019-07-04 16:24:43
000012019007500042019-07-04 16:23:53документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-07-04 16:24:43
000012019007500052019-07-04 16:23:53документация за участие в процедуритеОбразци2019-07-04 16:24:43
000012019007500062019-07-04 16:23:53документация за участие в процедуритееЕЕДОП2019-07-04 16:24:44
000012019007500072019-07-31 13:17:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и Доклад2019-07-31 13:17:35
000012019007500082019-07-31 13:17:27решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2019-07-31 13:17:40
000012019007500092019-08-28 13:40:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и Приложения ОП 12019-08-28 13:40:37
000012019007500102019-08-28 13:40:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП22019-08-28 13:40:43
000012019007500112019-08-28 13:40:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложение ОП32019-08-28 13:40:49
000012019007500122019-08-28 13:40:29ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2019-08-28 13:40:55
000012019007500132020-02-19 14:47:49ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 3Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 32020-02-19 14:47:53
000012019007500142021-03-24 12:24:10ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 1Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 12021-03-24 12:24:17
000012019007500152021-03-24 12:25:25ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 2Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция № 22021-03-24 12:25:30