Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“
Описание: „Избор на изпълните за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 88655.78 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007600012019-08-02 15:48:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-08-02 15:49:51
000012019007600022019-08-02 15:48:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-08-02 15:49:51
000012019007600032019-08-02 15:48:54документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-02 15:49:52
000012019007600042019-08-02 15:48:54документация за участие в процедуритеПриложения и образци2019-08-02 15:49:52
000012019007600052019-08-02 15:48:54документация за участие в процедуритеИнвестиционен проект2019-08-02 15:49:53
000012019007700062019-08-02 16:15:58ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обяваИнформация до АОП за публикувана обява2019-08-02 16:16:05
000012019007700072019-08-13 14:18:19ДРУГОЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-08-13 14:18:25
000012019007700082019-08-13 14:18:19ДРУГОИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2019-08-13 14:18:31
000012019007800092019-08-28 09:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-08-28 09:33:04
000012019007800102019-09-16 11:21:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2019-09-16 11:21:28