Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: - Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен: - Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен - Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен”
Описание: „Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: - Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен: - Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен; - Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен - Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 133333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007700012019-08-21 16:59:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-08-21 17:00:49
000012019007700022019-08-21 16:59:31обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2019-08-21 17:00:49
000012019007700032019-08-21 16:59:31документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2019-08-21 17:00:49
000012019007700042019-08-21 16:59:31документация за участие в процедуритеПриложения и образци2019-08-21 17:00:50
000012019007800052019-08-21 17:38:40ДРУГОИнформация до АОП за публикувана обява2019-08-21 17:38:47
000012019007800062019-09-11 16:30:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12019-09-11 16:30:30
000012019007800072019-09-11 16:30:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22019-09-11 16:30:36
000012019007800082019-09-17 11:53:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2019-09-17 11:53:52
000012019007800092019-09-17 11:53:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническа спецификация2019-09-17 11:53:58
000012019007800102019-09-17 11:53:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение2019-09-17 11:54:04
000012019007800132019-09-17 13:25:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение І част2019-09-17 13:26:05
000012019007800142019-09-17 13:25:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение ІІ част2019-09-17 13:26:13
000012019007800152019-11-20 13:55:26допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и приложение към него2019-11-20 13:55:34
000012019007800162020-01-14 13:11:20допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение2020-01-14 13:11:33