Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2019 – 2020 година”
Описание: Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на общински пътища в община Сатовча за сезон 2019 – 2020 година
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 103000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019007800012019-09-26 10:41:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-09-26 10:50:37
000012019007800022019-09-26 10:41:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-09-26 10:50:37
000012019007800032019-09-26 10:41:38обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2019-09-26 10:50:38
000012019007800042019-09-26 10:41:38документация за участие в процедуритеДокументация2019-09-26 10:50:38
000012019007800062019-09-26 10:49:49документация за участие в процедуритеОбразци2019-09-26 10:50:39
000012019007800072019-10-21 09:46:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2019-10-21 09:46:35
000012019007800082019-10-21 09:46:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2019-10-21 09:46:41
000012019007800092019-10-21 10:05:54решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПЗаповед2019-10-21 10:06:01
000012019007800102019-10-21 10:05:54ДРУГООбявление до АОП за прекратяване на процедуратаОбявление до АОП за прекратяване на процедурата2019-10-21 10:06:06