Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча“ по три обособени позиции: - Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Сатовча и с. Кочан, община Сатовча; - Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Годешево и с. Слащен, община Сатовча; - Обособена позиция №3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Вълкосел, община Сатовча“.
Описание: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Сатовча“ по три обособени позиции: - Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Сатовча и с. Кочан, община Сатовча; - Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Годешево и с. Слащен, община Сатовча; - Обособена позиция №3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Вълкосел, община Сатовча“.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1111957.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008200012019-11-21 11:26:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-11-21 11:28:03
000012019008200022019-11-21 11:26:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-11-21 11:28:03
000012019008200032019-11-21 11:26:07обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2019-11-21 11:28:04
000012019008200052019-11-21 11:26:07документация за участие в процедуритеДокументация2019-11-21 11:28:05
000012019008200062019-11-21 11:26:07документация за участие в процедуритеПриложения и образци2019-11-21 11:28:05
000012019008200072020-01-06 15:20:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-01-06 15:20:23
000012019008200082020-01-29 14:43:07ДРУГОСъобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОПСъобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП2020-01-29 14:43:11
000012019008200092020-02-05 13:58:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-02-05 13:58:38
000012019008200102020-02-05 13:58:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32020-02-05 13:58:42
000012019008200112020-02-05 13:58:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 42020-02-05 13:58:46
000012019008200122020-02-05 13:58:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-02-05 13:58:49
000012019008200132020-02-05 13:58:32решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2020-02-05 13:58:53
000012019008200142020-06-02 10:54:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП12020-06-02 10:54:38
000012019008200152020-06-02 10:54:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП22020-06-02 10:54:43
000012019008200162020-06-02 10:54:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения ОП32020-06-02 10:54:49
000012019008200172020-06-02 10:54:31ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-06-02 10:54:54
000012019008200182023-05-26 14:58:20допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 по ОП 12023-05-26 14:58:26
000012019008200192023-05-26 14:58:20ДРУГООбявление за изменение ОП 1Обявление за изменение ОП 12023-05-26 14:58:33
000012019008200202023-05-26 14:58:20допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 по ОП 22023-05-26 14:58:38
000012019008200212023-05-26 14:58:20ДРУГООбявление за изменение ОП 2Обявление за изменение ОП 22023-05-26 14:58:45
000012019008200222023-05-26 14:58:20допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение № 1 по ОП 32023-05-26 14:58:51
000012019008200232023-05-26 14:58:20ДРУГООбявление за изменение ОП 3Обявление за изменение ОП 32023-05-26 14:58:58
000012019008200242023-05-29 15:04:39допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение 2 - ОП 12023-08-10 11:17:15
000012019008200252023-05-29 15:04:39ДРУГООбявление за изменение ОП 12023-05-29 15:04:45
000012019008200262023-05-29 15:04:39ДРУГООбявление за изменение ОП 1Обявление за изменение ОП 12023-05-29 15:04:52