Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Изграждане на Помпена станция за питейни води в поземлен имот 048054, местност „Писе”, землище на село Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоар 1200 м3 в имот 018059, землище на село Вълкосел, община Сатовча”
Описание: Изграждане на Помпена станция за питейни води в поземлен имот 048054, местност „Писе”, землище на село Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоар 1200 м3 в имот 018059, землище на село Вълкосел, община Сатовча
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 444820.01 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012019008300012019-12-16 17:21:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2019-12-16 17:24:37
000012019008300022019-12-16 17:21:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2019-12-16 17:24:37
000012019008300032019-12-16 17:21:17обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2019-12-16 17:24:38
000012019008300042019-12-16 17:21:17документация за участие в процедуритеДокументация2019-12-16 17:24:39
000012019008300062019-12-16 17:21:17документация за участие в процедуритеПриложения и образци2019-12-16 17:24:40
000012019008300082020-01-20 14:16:28ДРУГОСъобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОПСъобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП2020-01-20 14:16:40
000012019008300082020-02-06 15:47:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12020-02-06 15:48:01
000012019008300092020-02-06 15:47:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 22020-02-06 15:48:05
000012019008300102020-02-06 15:47:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 32020-02-06 15:48:09
000012019008300112020-02-06 15:47:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-02-06 15:48:12
000012019008300122020-02-06 15:47:56решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2020-02-06 15:48:15
000012019008300132020-03-11 11:40:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-03-11 11:40:55
000012019008300142020-03-11 11:40:37ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2020-03-11 11:40:58
000012019008300152021-12-23 16:49:48допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и КСС2021-12-23 16:49:55
000012019008300162021-12-23 16:49:48ДРУГООбявление за изменениеОбявление за изменение 2021-12-23 16:50:01
000012019008300172023-01-11 10:48:11ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2023-01-11 10:48:19