Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: Доставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2020 – 2021 година
Описание: Доставка на 1110 куб.м. иглолистна дървесина за отопление за нуждите на Общинска администрация Сатовча, кметства, детски градини, детски ясли, социални патронажи и пенсионерски клубове на територията на община Сатовча за отоплителен сезон 2020 – 2021 година
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 69375.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020008500012020-03-18 11:18:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-18 11:20:25
000012020008500022020-03-18 11:18:15обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-18 11:20:25
000012020008500032020-03-18 11:18:15документация за участие в процедуритеУказания за участие и образци2020-03-18 11:20:25
000012020008500042020-03-18 11:18:15ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-03-18 11:20:26
000012020009100052020-04-07 09:55:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-04-07 09:55:38
000012020009900062020-03-18 11:09:48договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2020-06-12 14:26:07