Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”.
Описание: „Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 123333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020008600012020-03-18 14:10:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-18 14:10:39
000012020008600022020-03-18 14:10:05обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-18 14:10:39
000012020008600032020-03-18 14:10:05документация за участие в процедуритеУказания за участие, образци и приложения2020-03-18 14:10:39
000012020008600042020-03-18 14:10:05документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-18 14:10:40
000012020008600052020-03-18 14:10:05ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-03-18 14:10:40
000012020008600062020-03-19 11:11:38решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПЗаповед за прекратяване2020-03-19 11:11:42