Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”
Описание: „Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 123333.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020008700012020-03-19 16:59:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-19 17:02:32
000012020008700032020-03-19 16:59:54документация за участие в процедуритеДокументация2020-03-19 17:02:33
000012020008700042020-03-19 16:59:54документация за участие в процедуритеОбразци и приложения2020-03-19 17:02:33
000012020008700052020-03-19 16:59:54документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 17:02:33
000012020008700062020-03-19 16:59:54ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-03-19 17:02:34
000012020008700072020-03-19 16:59:54обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-19 17:02:34
000012020009100082020-04-15 12:06:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-04-15 12:06:20
000012020009100092020-06-05 14:40:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-06-05 14:40:20