Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на елементите на техническа инфраструктура - съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица" до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед", землище село Туховища, община Сатовча”
Описание: „Ремонт на елементите на техническа инфраструктура - съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица" до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед", землище село Туховища, община Сатовча”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 91666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020008800012020-03-19 17:53:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-19 17:55:08
000012020008800022020-03-19 17:53:33обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-19 17:55:08
000012020008800032020-03-19 17:53:33документация за участие в процедуритеДокументация2020-03-19 17:55:09
000012020008800042020-03-19 17:53:33документация за участие в процедуритеОбразци и приложения2020-03-19 17:55:09
000012020008800062020-03-19 17:53:33ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-03-19 17:55:10
000012020008800072020-03-19 17:53:33документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 17:55:10
000012020009100082020-04-15 12:09:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-04-15 12:09:54
000012020009100092020-06-05 14:36:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-06-05 14:36:45