Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча”
Описание: „Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 120833.33 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020008900012020-03-19 19:47:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-19 19:51:51
000012020008900022020-03-19 19:47:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-19 19:51:51
000012020008900032020-03-19 19:47:43документация за участие в процедуритеДокументация2020-03-19 19:51:51
000012020008900042020-03-19 19:47:43документация за участие в процедуритеОбразци и приложения2020-03-19 19:51:51
000012020008900052020-03-19 19:47:43документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-19 19:51:52
000012020008900062020-03-19 19:47:43ДРУГОИнформация до АОп2020-03-19 19:51:52
000012020008900082020-03-26 16:23:50разясненията по документациите за участиеПисмено разяснение2020-03-26 16:23:54
000012020009100092020-04-21 10:00:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-04-21 10:00:22
000012020009100102020-05-29 12:37:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-05-29 12:37:18
000012020009100112022-04-01 16:25:53допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и приложение2022-04-01 16:26:09