Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“
Описание: „Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 101666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009100012020-03-20 16:44:32обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-03-20 16:45:57
000012020009100022020-03-20 16:44:32обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-03-20 16:45:57
000012020009100032020-03-20 16:44:32документация за участие в процедуритеДокументация2020-03-20 16:45:57
000012020009100042020-03-20 16:44:32документация за участие в процедуритеОбразци и приложения2020-03-20 16:45:57
000012020009100052020-03-20 16:44:32документация за участие в процедуритеПроектна документация2020-03-20 16:45:58
000012020009100062020-03-20 16:44:32ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-03-20 16:45:58
000012020009100072020-04-15 12:12:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-04-15 12:13:01
000012020009100082020-06-25 09:57:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложения2020-06-25 09:58:10
000012020009900092021-12-29 15:32:58допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение и Заменителна таблица2021-12-29 15:33:05