Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан
Описание: Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 511555.70 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009100012020-06-10 11:14:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2020-06-10 11:15:52
000012020009100022020-06-10 11:14:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2020-06-10 11:15:52
000012020009100032020-06-10 11:14:34обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2020-06-10 11:15:52
000012020009100042020-06-10 11:14:34документация за участие в процедуритеДокументация2020-06-10 11:15:52
000012020009100052020-06-10 11:14:34документация за участие в процедуритеОбразци, приложения, техническа спецификация, проекти2020-06-10 11:15:53
000012020009100062020-07-07 16:45:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-07-07 16:45:22
000012020009100072020-07-07 16:45:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2020-07-07 16:45:25
000012020009100082020-07-07 16:45:17решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПЗаповед2020-07-07 16:45:29
000012020009100092020-07-07 16:45:17решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПОбявление за прекратяване до АОП2020-07-07 16:45:32