Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“
Описание: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ - СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 29231.76 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009200012020-06-10 13:57:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаЗаповед2020-06-10 13:58:52
000012020009200022020-06-10 13:57:54решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2020-06-10 13:58:53
000012020009200032020-06-10 13:57:54обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Обявление2020-06-10 13:58:53
000012020009200042020-06-10 13:57:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие2020-06-10 13:58:53
000012020009200052020-06-10 13:57:54документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-10 13:58:54
000012020009200062020-06-25 16:58:27разясненията по документациите за участиеРазяснение 2020-06-25 16:58:32
000012020009200072020-08-19 16:23:41ДРУГОСъобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОПСъобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП2020-08-19 16:23:45
000012020009200082020-08-28 15:30:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1, 2, 3 и Доклад2020-08-28 15:31:01
000012020009200092020-08-28 15:30:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение и писмо2020-08-28 15:31:05
000012020009200102024-07-08 09:45:46ДРУГОРешение за отмяна на решение за определяне на изпълнител и прекратяване на обществена поръчкаРешение за отмяна на решение за определяне на изпълнител и прекратяване на обществена поръчка
000012020009200112024-07-17 10:16:32ДРУГООбявление за прекратяванеОбявление за прекратяване