Община Сатовча

Възложител: Община Сатовча
Име: „Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включващ следния обект: СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“
Описание: „Доставка на оборудване и обзавеждане за обект: Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включващ следния обект: СОУ "Христо Смирненски" – с. Кочан“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 22797.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012020009300012020-06-10 16:01:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиЗаповед2020-06-10 16:02:21
000012020009300022020-06-10 16:01:03обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2020-06-10 16:02:21
000012020009300032020-06-10 16:01:03документация за участие в процедуритеУказания за участие2020-06-10 16:02:22
000012020009300042020-06-10 16:01:03документация за участие в процедуритеПриложения и образци2020-06-10 16:02:22
000012020009300052020-06-10 16:01:03ДРУГОИнформация до АОПИнформация до АОП2020-06-10 16:02:23
000012020009300062020-06-23 16:22:17ДРУГОЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиЗаповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-06-23 16:22:23
000012020009300072020-06-23 16:22:17ДРУГОИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиИнформация до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2020-06-23 16:22:27
000012020009900082020-08-05 14:35:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2020-08-05 14:35:20
000012020009900092024-07-08 14:23:00ДРУГОЗаповед за прекратяване и писмоЗаповед за прекратяване и писмо